Txileko zerbidoek etxeko hausnarkariei eragiten dieten patogenoekin duten esposizioa ezagutzeko azterlan epidemiologiko batean parte hartu dugu

Jakina da etxe-abereei eragiten dioten gaixotasunek basa-hausnarkarien osasunari ere eragin diezaioketela, eta gainera, gaixotasun horietako batzuk zoonotikoak dira, beraz, giza osasunari eragiten diote. Basa-fauna aztertzea funtsezkoa izan daiteke, gaixotasun infekziosoen zentinela gisa jardun baitezake, animalia horiek normalean banaketa-eremu mugatuetan bizi direlako. Horrelako azterketa epidemiologikoak egiteko, neurri handi batean oso baliagarriak direla erakutsi duten antigorputzak eta/edo antigenoak detektatzean oinarritutako proba serologikoak erabiltzen dira.

Hutsune handia dago Latinoamerikako zerbido-espezie batzuetan agente patogenoekiko esposizioari buruzko datuetan. Txileko puduei (Pudu puda) eragin diezaieketen abereen gaixotasunen epidemiologia eta patogeno zoonotikoak hobeto ulertzeko, NEIKEReko Animalia Osasun Sailak ikerketa batean parte hartu du, besteak beste, Leptospirosian duen esperientziagatik. Azterlan horretan honako hauen aurkako antigorputzen prebalentzia aztertu da: Brucella abortus, Chlamydia abortus, Coxiella burnetii, Leptospira interrogans-en zazpi serobariotasun patogeno (Bratislava, Ballumn, Grippotyphosa, Pomona, Canicola, Hardjo eta Coppehageni), Mycobacterium bovis, Toxoplasma gondii, Neospora caninum, SARS-CoV-2, E hepatitisaren birusa, Pestibirusa, behi-herpesbirus 1 (BHV-1), gaixotasun hemorragiko epizootikoaren birusa (EHDV) eta mingain urdinaren birusa, erdialdeko eta hegoaldeko 164 pudu basati eta gatibuetan. Patogeno horietako batzuen aurkako antigorputzak aurkitu dira 109 pudu basatietako 22tan (% 20.18; IK % 95:13.34 – 29.18) eta 55 pudu gatibuko 17tan (% 30.91; IK % 95:19.52 – 44.96), Leptospira interrogans-en bost serovar, Toxoplasma gondii, Chlamydia abortus, Neospora caninum eta Pestibirusa barne, oso prebalentzia aldakorrekin. Leptospira spp. arrisku faktoreak detektatu ziren, pudu gazteenek positiboagoak izateko arrisku handiagoa dutela erakutsiz, animalia helduekin alderatuta. Toxoplasma gondiiren kasuan, askatasunean bizi diren puduek positibo izateko arrisku txikiagoa dute. Gatibu bizi diren animaliei dagokienez, iraganean zoologiko batean abortuen susmo nagusia Pestibirus-agerraldi bat izan zen. Ikerketa honek Hego Amerikako faunan Chlamydia abortus-en eta Txileko ungulatu basatietan Toxoplasma gondii, Leptospira interrogans eta Neospora caninum-ekiko esposizioaren lehen froga aurkezten du. Ikerketa berriak behar dira puduaren osasunean eta kontserbazioan duen eragina ulertzeko.

Interesa izanez gero, honako esteka honen bidez eskura daiteke lan osoa. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *